Laatste nieuws:
Functionele Oogzorg Nederland

Functionele Oogzorg Nederland is een platform annex adviesorgaan.

Het platform is een samenwerkingsverband tussen professionals uit het onderwijs, de (para)-medische wereld en de eerstelijnsoogzorg. Het doel van dit platform is het publiek te informeren en te adviseren over (verborgen) visuele problemen, de (mogelijke) nadelige gevolgen hiervan en het aanreiken van hulp.

Functionele Optometrie

De functionele optometrie is een specialisatie binnen de eerstelijnsoogzorg. Deze vorm van oogzorg is erop gericht oplossingen te vinden voor mensen die door een visueel probleem niet goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Zien moet een automatisch proces zijn dat weinig inspanning kost. Zo kunnen er door een onjuiste oogsamenwerking diverse klachten ontstaan zoals:

  • Leer-, schrijf- en leesproblemen in allerlei vormen
  • Een slechte concentratie
  • Een slechte of verminderde grove en/ of fijne motoriek
  • Een slechte oog-handcoördinatie
  • Het vermijden van leeswerk
  • Hoofdpijn
  • Brandende of jeukende ogen
  • Gedragsproblemen

Ook bij kinderen kan een onjuiste oogsamenwerking gezondheidsproblemen veroorzaken en de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat ten onrechte aan dyslexie wordt gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele problemen gaat. De verschijnselen lijken immers erg op elkaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen soepel een regel te laten volgen, of het kost hun ogen moeite niet dubbel te zien. Zulke kinderen leren onvoldoende vertrouwen op visuele informatie en zijn snel afgeleid. Dat bemoeilijkt het goed ontwikkelen van een visueel woordbeeld aanzienlijk. Zulke visuele problemen zijn in de meeste gevallen goed op te lossen. Bij vermoeden van dyslexie is daarom een functioneel optometrisch onderzoek aan te raden. Vaak kunnen door aangeboden oplossingen lees- en leerproblemen al aanzienlijk verminderd worden.

In 2003 is de FON opgericht als adviesorgaan om het publiek te informeren over visuele disfuncties en de mogelijke gevolgen ervan. Binnen de FON werken diverse beroepsgroepen succesvol met elkaar samen. Dat zijn professionals uit het onderwijsveld, de (para)-medische wereld en de (functionele) eerste lijn oogzorg.

Opleiding Visuele Screening en Trajectbegeleiding
Naast informeren leiden wij ook visuele screeners op. Bij deze visuele screeners kunt uw kind of u zelf een visueel vooronderzoek laten uitvoeren en indien nodig uw kind of u zelf nodig laten doorverwijzen naar een FON oogspecialist. Bovendien verzorgen zij de nazorg en trajectbegeleiding. Hier kunt u informatie vinden als u zelf opgeleid wilt worden tot FON visuele screener. Een vooropleiding is niet noodzakelijk, wel affiniteit met zorg.
Rechts op de pagina treft u de adressenlijst van de FON visuele screeners aan in Nederland.

Heeft u vragen, stel deze in onze vraagbaak en we zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 
Waar kan ik terecht

Enquête

Hoe heeft u de site gevonden?